Biz Kimiz

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tamamı gönüllülerden oluşan, kâr amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan, özerk bir sivil toplum kuruluşudur. Yüz yılı aşkın geçmişi ile Türk sporunun en köklü paydaşlarından birisi ve Türk sporunun gelişimi için çalışan üst düzey bir hizmet kurumdur.

TMOK, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) ‘Olimpik Antlaşma’sına uyumlu tüzüğü, görev ve faaliyetleriyle Olimpik Hareket’in Türkiye’deki ve Türk sporunun Olimpik Hareket içerisindeki temsilcisidir. Başta Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları olmak üzere Gençlik Olimpiyat Oyunları, Avrupa Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpik Festivalleri ve Akdeniz Oyunları gibi IOC patronajındaki spor organizasyonlarına Türk sporcularının katılımı ve Olimpik Oyunlara adaylık konularında Türkiye’nin tek yetkili kurumudur.

TMOK sporu başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere insanlarımızın hayatının bir parçası haline getirerek Türkiye’nin başarılı bir spor ülkesi ve Türk sporunun uluslararası camiada dostluk, saygı ve mükemmellik gibi Olimpik değerler üzerinden tanındığı bir gelecek yaratmak için çalışır.

TMOK sporcu odaklıdır. Türk sporunun sürdürülebilir bir başarıyı yakalaması amacıyla Olimpik seviyedeki ve önemli potansiyele sahip genç sporcularımızı her yönden destekler. Sporcularımıza yönelik destek ve çalışmaların daha da etkinleştirilmesi amacıyla kurumsal yapılanması içinde bir Sporcu Komisyonu barındırır. TMOK ayrıca, sporcuların yetişmelerinde önemli rol oynayan antrenör, spor destek personeli, idareci ve spor yöneticilerinin gelişimlerine de katkı sağlar.

Genç nesillerin erken yaşta spor kültürü edinmeleri; bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimleri için spor yapmaya yönlendirilmeleri; karşılıklı saygı, dayanışma ve fair-play’e dayalı tutum ve çevreyi koruma bilinci ile kişiliklerinin zenginleştirilmesi için çaba gösterir. Toplumda spor bilinci ve ruhunun oluşması, sporun ve fiziksel aktivitelerin kitlelere yayılması ve geliştirilmesi için çalışır. Bu faaliyetlerinde toplumun yarısını teşkil eden kız çocukları ve kadınlarımızı önceler, sporda ve spor yönetiminde cinsiyet eşitliğini savunur ve uygular.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA) Dopingle Mücadele Kuralları’na (CODE) bağlı olan TMOK temiz sporcuların korunması için Türkiye’deki dopingle mücadelede paydaşlarıyla birlikte etkin bir rol üstlenir.

Toplum yararına çalışan bir sivil toplum örgütü olarak TMOK’un tüm faaliyetleri, esasen spor odaklı sosyal sorumluluk projeleri mahiyetindedir. Hiçbir kamu kaynağı kullanmayan TMOK faaliyetlerini kendi yarattığı kaynaklar ve sponsor destekleriyle sürdürür. Eşitliği savunan, her türlü ayrımcılığı reddeden, çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürüne sahip olan TMOK faaliyetlerini Türk sporunun paydaşları ile yapıcı bir iş birliği içerisinde yürütmeye özen gösterir. Ülkemizin sporda sürdürülebilir başarıya ancak sporun tüm aktörlerinin birlikte yaratacakları sinerji ile ulaşacağına inanır ve bu yöndeki girişimlere katkı sağlamayı görev sayar.